VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem kosmetických služeb (dále jen provozovatel), a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem salonu (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník). 1.2. Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. 1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu kosmetického ošetření projevuje kupující i zákazník svůj souhlas sevšeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2.
Objednávka služeb
2.1. Termín návštěvy Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky nebo osobně. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas a kapacitu salonu.
2.2. Přeobjednání Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na kosmetické ošetření dostavit, je nutné o tom předem telefonicky provozovatele informovat, nejpozději však 24 hodin před zahájením kosmetického ošetření. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka. 2.3  Předčasný příchod Mezi 8 – 18 hodinou je možné přijít i o 15 minut dříve, po 18. hodině maximálně 5 minut před stanoveným časem procedury, vzhledem k uzamčenému vchodu do budovy.
2.4. Pozdní příchod Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na kosmetické ošetření se považuje za absenci zákazníka. 2.5. Absence zákazníka V případě nepřítomnosti nebo příchodu na kosmetické ošetření se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.
2.6. Odmítnutí kosmetického ošetření: Poskytnutí kosmetického ošetření může být odmítnuto v těchto případech: a) zákaznik se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčního onemocnění b) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu e) zákazník se během objednávání termínu kosmetického ošetření vyjadřuje nepřístojným způsobem 2.7. Předčasné ukončení kosmetického ošetřní Poskytování kosmetických služeb může být předčasně ukončeno, pokud se: a) během kosmetického ošetření u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění b) během kosmetického ošetření u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či vlivu návykových látek c) během kosmetického ošetření u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů d) během kosmetického ošetření bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem 2.8. Doprovod a přístupnost Zákazníka může doprovázet dospělá osoba nebo vodící pes. V salonu není prostor na odložení dětského kočárku ani kola. Kromě vodícího psa není do salonu povolen přístup psům ani jiným zvířatům. Salon se nachází ve 2. patře, není zde bezbarierový přístup. 2.9. Odchod ze salonu V případě potřeby se může zákazník  po kosmetickém ošetření zdržet v čekárně před salonem, po 18. hodině je ale nutné počkat na odemknutí vstupu do budovy – kosmetička nemůže odcházet od následujícího zákazníka.

2.10. Osobní věci a cennosti Během celého kosmetického ošetření je salon uzavřen. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta neručí. 2.11. Informovaný souhlas zákazníka Zákazník je před prvním kosmetickým ošetřením instruován o účincích, indikacích a kontraindikacích  procedury. Pokud  se rozhodne proceduru podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. 2.12. Ceník kosmetických služeb Ceník kosmetických služeb je k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Všechny ceny obsahují DPH ve výši 21%.

3.
Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4.
Dárkový poukaz
4.1. Použití dárkového poukazu Dárkový poukaz lze použít na úhradu dané kosmetické procedury. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh a rozsah požadovaných služeb dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem kosmetického ošetření pro ověření platnosti. 4.2. Hodnota dárkového poukazu Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh kosmetického ošetření.  Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti. 4.3. Platnost dárkového poukazu Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. 4.4. Lhůta použitelnosti Lhůta použitelnosti dárkového poukazu jsou tři měsíce od data prodeje a je uvedena přímo na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2017